BƯỚC 5

Hệ thống hiển thị màn hình xem lại hồ sơ vừa được gửi. Bên cạnh đó hệ thống Cổng Dịch vụ công Sở Y tế còn cung cấp cho người dùng dịch vụ kết nối tới hệ thống của Bưu điện, hỗ trợ người dùng trong việc gửi hồ sơ gốc cho Sở Y tế tại nhà cũng như nhận kết quả hồ sơ tại nhà qua Bưu điện bằng cách nhấn chọn vào nút  trên màn hình

Hình 7: Màn hình xem lại và đăng ký dịch vụ qua Bưu điện

Ghi chú: trường hợp người dân không có nhu cầu đăng ký các dịch vụ qua hệ thống Bưu điện thì có thể bỏ qua bước này.

Hình 8: Màn hình đăng ký dịch vụ qua Bưu điện

Người dùng tiến hành nhập các thông tin yêu cầu để đăng ký các dịch vụ qua hệ thống Bưu điện, bao gồm:

  • Nộp hồ sơ tại nhà: Bưu điện sẽ nhận hồ sơ gốc tại nhà và gửi cho Sở Y tế, người dân không cần phải đến Sở Y tế để nộp;
  • Nhận kết quả tại nhà: khi hồ sơ có kết quả giải quyết, Bưu điện sẽ nhận kết quả giải quyết tại Sở Y tế và gửi kết quả cho người dân tại nhà, không cần phải đến Sở Y tế để nhận kết quả;
  • Nộp và nhận kết quả tại nhà: cả hai phương án trên;
  • Thu phí tại nhà: Người nộp sẽ nộp phí cho nhân viên thu gom hồ sơ, không cần phải đến Sở Y tế để nộp phí.